Відділ освіти Буської райдержадміністрації
 
80500 м. Буськ вул. Петрушевича,27 Email:[email protected]

1.  Електронна реєстрація дитини передбачає внесення дитини до загальнообласної бази даних з метою обліку дітей за місцем проживання та/чинавчання у дошкільному навчальному закладі.
2.  Електронна реєстрація передбачає подання заявок на зарахування дитини удошкільний навчальний заклад у електронному вигляді.
3.  Для зарахування дитини до ДНЗ, дані про неї повинні бути внесені до зага льнообласної електронної бази шляхом подання заявки на зарахування.Заявка подається шляхом заповнення електронної форми на сайті ДНЗ чи відділуосвіти.
4.  Електронна реєстрація не є формою електронної черги і н е дає гарантійщодо зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
5.  При поданні заявки їй присвоюється реєстраційний номер відносно групи, у яку подана заявка на зарахування, а також відносно загального списку ДНЗ. Реєстраційні номери заявок присвоюються відповідно до дати подання заявок, упорядку зростання.
6. Подання заявки на зарахування дитини до ДНЗ не дає жодних гарантій н атаке зарахування, незалежно від порядкового номеру, присвоєного заявці.
7. Реєстраційний номер заявки не відображає місце дитини у ДНЗ, і не даєгарантій на зарахування дитини до ДНЗ.
8. Реєстраційний номер заявки може бути змінений при вибуванні дітей з ДНЗ,змінібажаної дати зарахування до ДНЗ, переводі дітей з інших ДНЗ,зарахування дітей до ДНЗ.
9. Зарахування дитини до ДНЗ здійснюється виключно завідувачем ДНЗ. Формування груп у ДНЗ здійснюється виключно з переліку дітей, внесених доелектронної бази.
10. Заявки, подані на зарахування, розглядаються завідувачем ДНЗ у період з червня по серпень,  що слідує після дати подання заявки. Завідувач розглядаєзаявки у порядку їх реєстраційних номерів.
11.  При поданні заявки на зарахування дитини до ДНЗ, заявці присвоюєтьсяіндивідуальний код заявки.
12.  За індивідуальним кодом на сайті ДНЗ чи відділу освіти можна перевіритистан заявки, також є можливість видалити заявку
13.  Стан заявки передбачає такі статуси:
       a. «На розгляді» - присвоюється автоматично всім поданим заявкам;
       b. «Підтверджено» - присвоюється завідувачем, якщо дитина попадає усписок формування групи на новий навчальний рік;
       c. «Відхилено» - присвоюється завідувачем, якщо заявка подана невірно(не на той навчальний рік), або ж відсутні місця для
зарахування дитини до ДНЗ;
      d.  «Зарахований» - присвоюється завідувачем для дітей, які зарахованідо ДНЗ;
      e.  «Виключений» - присвоюється завідувачем для дітей, що вибувають зДНЗ;
      f.  «Вилучений» - присвоюється для заявок, які видаляються завідувачем або батьками із системи.
14.  При зміні статусу заявки на приходить відповідний лист на електроннупошту, вказану у формі реєстрації.
15.  Заявкам дітей, які потенційно можуть бути зараховані до ДНЗ, завідувачДНЗ присвоює статус «Підтверджено».
16.  При отриманні листа про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слідпротягом 10 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхіднихдля зарахування дитини у ДНЗ.
17.  Якщо протягом 10 робочих днів відповідні оригінали не подані –завідувач має право таку заявку відхилити. (Винятком є ситуація, якщо листпопав у папку «Спам» і не був прочитаний)
18.  Батьки, заявки на зарахування яких відхилено, можуть самостійно подати заявку на інший навчальний рік чи до іншого ДНЗ. При цьому дата реєстраціїзаявки буде змінена на поточну дату подання.
19.  Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено, можуть податипис ьмову заяву до ДНЗ з проханням змінити бажану дату зарахування тавідповідну групу на інший навчальний рік. При цьому дата подачі заявки незміниться.
20.  Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено через брак місць у групах, можуть подати письмову заяву на повторний розгляд їх електронної заявки. При цьому дата подачі такої заявки не змінюється, заявці завідувач ДНЗ присвоює статус «На розгляді». Така заявка може бути переглянута поза періодом розгляду заявок у випадку появи вільного місця внаслідок вибуттядітей з групи, відкриття нових груп тощо.
21.  Завідувач ДНЗ до електронної реєстрації може внести заявки, які булиподані у паперовому вигляді до 17.09.2013 року. Цей пункт діє до31.05.2014р.
22.  При поданні заявки на зарахування вказується бажана дата зарахування.  При цьому слід враховувати, що навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і триває до 31 серпня. Наприклад, бажана дата зарахування 1.08.2014р. – це заявка на 2013/2014 навчальний рік. А бажана дата зарахування 1.09.2014р.–заявка вже на 2014/2015 навчальний рік.
23.  При відсутності місць у навчальному році, на який подана заявка на зарахування, за письмовою заявою батьків завідувач може змінити бажану датузарахування на більш пізнішу, що знаходиться у іншому навчальному році.
24.  Заявку на зарахування дитини до ДНЗ можна подати лише до одного ДНЗ.
25.  У випадку виявлення повторних заявок, або навмисне внесених некоректнихданих для подання заявок у різні ДНЗ, такі заявки можуть бути повністю вилучені з електронної бази без права поновлення їх порядкового номеру тадати подання.
Враховуючи апробаційний період електронної реєстрації, відлагодження системи та відпрацювання процедур по роботі із системою електронної реєстрації, до 1вересня 2014 року заявки можуть розглядатися поза періодом розгляду заявок (п.10 Правил) Правила електронної реєстраціїПравила електронної реєстрації ДНЗ

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З

  06.04. 2017 р.

Львів

№ 07-01/152

Про внесення змін до наказу департаменту

освіти і науки від 12.10.2016  № 08-01/468

«Про впровадження електронної

реєстрації у ДНЗ області»

З метою забезпечення виконання рішення  Львівської обласної ради  від 31 травня 2016 року № 167 "Про затвердження переліку завдань та заходів Програми "Електронна Львівщина" на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2015 року № 1332”, розпорядження голови облдержадміністрації від 27.07.2016  № 525/0/5-16 «Про виділення коштів», враховуючи пропозиції за результатами наради-семінару (протокол №1 від 17.03.2017) за участі відповідальних осіб за електронну реєстрацію дітей, які працюють в управліннях  та відділах освіти,

НАКАЗУЮ:

1.  Внести зміни до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12.10.2016 № 08-01/468 «Про впровадження електронної реєстрації у ДНЗ області», а саме: затвердити Положення про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку у дошкільні навчальні заклади Львівської області у новій редакції (додається).

            2.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

 

Підстава: пропозиції робочої групи.

 

 

Директор департаменту                                                              Л.С. Мандзій

 

                                                    Затверджено

                                                                                          Наказом департаменту освіти  і

                                                                                     науки облдержадміністрації

                                                                                                   

                                                                                                  від ______________№___________


 

Положення

про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку  у дошкільні навчальні заклади Львівської області

(нова редакція)

2017

1.     Загальні положення

1.1. Загальна електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), які є у комунальній власності, здійснюється з метою:

-    забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти;

-    спрощення порядку оформлення і зарахування дітей до ДНЗ області;

  -  забезпечення рівних умов для повної реалізації  здібностей, таланту та всебічного розвитку кожної дитини;

-   забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, які є у комунальній власності;

-   запровадження єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ області.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

загальний електронний реєстр дітей дошкільного віку до ДНЗ (далі - Реєстр) – єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки інформації про ДНЗ та персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування,  та зарахованих у ДНЗ, що забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;

-   словник – частина Реєстру, інформація про ДНЗ;

-   власник Реєстру – департамент освіти і науки облдержадміністрації;

-   реєстратор – визначена власником Реєстру уповноважена особа, яка здійснює внесення інформації до Словника, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

-   заявник – батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки;

         -  керівник ДНЗ –  уповноважена особа, що здійснює відмітку про подання документів автоматично рекомендованих дітей  до ДНЗ.

1.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, зокрема через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах, а за відсутності вільних місць – до інформації про чергу для зарахування у відповідний дошкільний навчальний заклад.

1.4. Положення діє на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

2.  Порядок внесення відомостей про дітей до Реєстру:

2.1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини керівником дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація:

а) про дитину:

-   назва дошкільного навчального закладу, який має відвідувати дитина;

-   пільгова категорія (за наявності);

         -  про необхідність відвідування групи спеціального призначення, спеціального дошкільного навчального закладу;

-   прізвище, ім'я, по батькові;

-   дата народження;

-   серія та номер свідоцтва про народження;

-   адреса реєстрації місця проживання;

-   бажаний рік вступу в ДНЗ;

б) про батьків:

-   прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);

-   контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса (е-mаіl)).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, на сайті електронної черги за адресою: http://sadok.loda.gov.ua/. На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. За наявності  пільг, зазначених у п. 3.8. цього Положення,  заявник сканує документи, що підтверджують пільги. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети автоматично встановлюється статус «Розглядається» та присвоюється порядковий номер. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини.

2.4. Записатися на чергу до Реєстру можна не більше ніж у 5 дошкільних навчальних закладів.

2.5. За необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків) заявник зобов'язаний внести їх самостійно у персональному кабінеті на сайті http://sadok.loda.gov.ua/. Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені упродовж усього періоду перебування дитини в Реєстрі.

2.6. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.

2.7. Зарахування до вікових груп здійснюється станом на  01 вересня поточного року.

При цьому слід враховувати що навчальний рік у ДНЗ починається з 01 вересня і триває до 31 серпня. При укомплектуванні груп раннього віку (2-3 роки) зараховуються заявки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 2 роки.

2.8. Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.

2.9. Вилучення відомостей про дітей з черги здійснюється  при зарахуванні дитини до ДНЗ, заява вилучається автоматично та зберігається у базі даних адміністраторів.

          2.10. Відхилення заявки здійснюється у разі зазначення недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які  керівник виявив під час подачі документів дитини до зарахування.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу:

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником ДНЗ з 01 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних.

За наявності вільних місць у ДНЗ прийом дітей може здійснюватись керівником упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих  електронною базою даних, у порядку черговості.

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет.

3.3. У разі встановлення статусу «Підтверджено» в період комплектації груп на новий навчальний рік (червень-серпень) заявник має підтвердити бажання вступу дитини до ДНЗ протягом 10 робочих днів та подати керівнику ДНЗ підтверджуючі документи. Керівник ДНЗ здійснює прийом документів для зарахування дитини лише за наявності статусу «Підтверджено».

3.4. При вступі дитини до ДНЗ необхідно додати документи, передбачені п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 № 305 (зі змінами):

·              свідоцтво про народження дитини;

·              медичну картку про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о) з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

·              довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·              для пільгової категорії – документ, що підтверджує пільги відповідно до п. 3.10. цього Положення.

3.5. Якщо заявник не підтвердив статусу протягом періоду, зазначеного у п. 3.3, заява-анкета відхиляється адміністратором.

3.6. Прийом дітей до ДНЗ (або груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року №  305 (зі змінами), за наявності:

- висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

- територіального лікувально - профілактичного  закладу чи тубдиспансеру; 

- скерування  управління (відділу) освіти;

- пакету документів, передбачених п. 3.4. цього Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної електронної реєстрації.

3.7. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого ДНЗ, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ДНЗ.

3.8. Першочергово у ДНЗ зараховуються до 30% діти таких пільгових категорій:

-  діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти батьків-інвалідів І групи, зокрема діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

-  діти військовослужбовців, працівників прокуратури, суддів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

-  діти учасників АТО;

-  діти працівників  відповідного дошкільного навчального закладу;

          - тубконтактні діти та діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ (зараховуються у санаторні ДНЗ).

3.9. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ у попередньому році, забезпечуватимуться  в наступному році відповідно до черги при наявності вільних місць.

3.10. У разі зміни протягом року статусу на «Підтверджено» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися від запропонованого місця на підставі письмової заяви. Заявка переноситься адміністратором у чергу відповідної вікової групи за датою реєстрації.

3.11. Зараховуючи дитину, керівник ДНЗ вносить у реєстр інформацію про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги в усіх інших закладах.

3.12. Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1  вересня подається керівником ДНЗ на вимогу департаменту освіти і науки облдержадміністрації та відповідних органів управління освітою районів і міст обласного значення та ОТГ.

4. Забезпечення доступу до Реєстру:

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише власник Реєстру та реєстратори, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Публічний доступ до Реєстру здійснюється через веб-сайт  http://sadok.loda.gov.ua/ та містить таку інформацію:

- дата та час реєстрації;

- прізвище, ім'я, по батькові дитини;

- вибір пріоритетного одного дошкільного навчального закладу (4 інших);

- наявність пільг на зарахування у ДНЗ;

- вікова група.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://sadok.loda.gov.ua/відбувається на безоплатній основі.

Директор                                                                                                       Л.С.Мандзій

 
1
2
3

Новини


2 лип. 2018
Патріотичний диліжанс
День Конституції України – державне свято, яке святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році. У переддень свята учні НВК «Ракобовтівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» зібрались у бібліотеці, де був проведений патріотичний диліжанс "Конституція України із глибини віків до сьогодення".

22 черв. 2018
За якою програмою працюватимуть з дошкільниками
20 червня 2018 року згідно з планом районного інформаційно-методичного кабінету відбулася інструктивно-методична нарада із завідувачами закладів дошкільної освіти Буського району.

14 черв. 2018
У таборі «Струмок»
З 29 травня по 13 червня 2018 року в оздоровчому таборі «Струмок» при НВК «Буська ЗОШ І ст. – гімназія-інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І.Франка» відпочивали 20 учнів початкової школи.

Всі новини