Відділ освіти Буської райдержадміністрації
 
80500 м. Буськ вул. Петрушевича,27 Email:[email protected]

Методична робота

Максим Ганна Семенівна - завідувач районного інформаційно-методичного центу відділу освіти

 

Аналіз роботи інформаційно-методичного центру відділу освіти Буської РДА

за 2014/2015н.р. та основні завдання на 2015/2016н.р.

         Інформаційно-методичний центр відділу освіти Буської РДА планує та організовує свою роботу, керуючись такими нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законом України “Про загальну середню освіту”, Положенням про РІМЦ відділу освіти, Рекомендаціями МОН, молоді та спорту України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, Законом України “Про позашкільну освіту”, Законом України “Про охорону дитинства”, Концепцією виховання дітей та молоді, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ ст.”, Збірником нормативних документів щодо посадових обов’язків керівників навчальних закладів, учителів - предметників, Положенням про атестацію педагогічних кадрів, Постановою Кабінету міністрів України «Про розвиток сільської школи», іншими Законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади.

         Всього в районі функціонує 42 ЗОШ, в тому числі 1 заклад нового типу – НВК «Буська ЗОШ І- ст. гімназія ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка».

ЗОШ І-ІІІ ступенів – 16,

ЗОШ І-ІІ ступенів – 16,

ЗОШ І ступеня – 10.

В 2014-2015 н.р. у школах навчалось 4913 дітей, працювало 820 педпрацівників.

У районному інформаційно - методичний  центрі  відділу освіти працюють 9 методистів (7,75 ставок),  бібліотекар /0,5 ставки/ і друкарка.

Практично жоден працівник не має обов’язків щодо методичної роботи лише з однією категорією педпрацівників. Завідувач інформаційно - методичним кабінетом Максим Г. С. керує всіма видами діяльності методкабінету, затверджує графік роботи методистів, координує планування методичних структур. Планує роботу РІМЦ, помісячні плани, ради методичного кабінету.

Планування роботи РІМЦ на місяць здійснюється за такими основними напрямами діяльності:

1.       Робота в освітніх закладах щодо надання методичної допомоги.

2.       Вивчення стану навчальної та методичної роботи.

3.       Проведення методичних заходів.

4.       Робота з документацією.

5.       Організаційні питання.

Книга протоколів засідань ради інформаційно-методичного центру відображає знову ж таки характер питань, які заслуховуються протягом року. На рік заплановано 5 засідань, в середньому слухається 15 питань, з них 5 організаційних, 10-функціональних. Регулярно на засіданні ради інформаційно - методичного центру слухаються питання про проведення педчитань та науково-практичних конференцій, участь педагогів у професійному конкурсі, стан викладання навчальних предметів, роль МК школи у підвищенні наукового та професійного рівня учителів,  інформаційно-методичне забезпечення учителів, роль адміністрацій шкіл у забезпеченні творчого росту педагогів, творча діяльність учителів щодо удосконалення уроку та інші.

Виходячи з аналізу якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти, урядових рішень в галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки  України, органів виконавчої влади, працівники РІМЦ планують свою роботу на тиждень і навчальний рік та працюють над проблемою «Роль учителя у підвищенні рівня творчих здібностей учнів та якості сучасного уроку». Планами роботи передбачено такі основні напрямки діяльності:

-           вивчення нормативних документів, складання картотеки педагогічної та науково-методичної літератури;

-           вивчення стану методичної та навчально-виховної роботи;

-           моніторинг якості навчальних досягнень;

-           методична допомога педпрацівникам освітніх закладів;

-           вивчення та впровадження у практику роботи закладів освіти сучасних досягнень науки та ППД;

-           заходи з питань розвитку творчих здібностей учителів та учнів;

-           організаційні заходи з питань підвищення фахового, методичного рівня педагогічних кадрів;

-           робота з документацією, підготовка матеріалів до наказів відділу освіти, рішень колегії, РІМЦ, методичних рекомендацій;

-           планування роботи;

-           консультування педпрацівників;

-           учительська діяльність.

Усі методисти згідно з посадовими обов’язками вивчають стан та результати викладання предметів і курсів базового навчального плану, організацію навчально-виховного процесу в закладах освіти.

         Крім цього, на кожному засіданні слухались інформація про хід виконання попередніх ухвал ради, а також обговорення матеріалів з досвіду роботи педагогів, які атестувалися на встановлення педагогічного звання.  

         Протягом навчального року методисти готують аналітичні довідки, інформації для обговорення питань, що стосуються освіти, на засідання районної ради народних депутатів, колегії райдержадміністрації, подають статистичні звіти. РІМЦ працює у тісному контакті з Буським  БДЮТ, РПМПК.

         У штатній структурі методкабінету передбачений окремий працівник /Г.Нетреба/, який відповідає за атестацію педагогічних кадрів, організацію їхньої курсової перепідготовки. Всі працівники РІМЦ згідно з наказом райво та відповідно до наказів навчальних закладів є членами шкільних атестаційних комісій і беруть участь у їх роботі та заходах, передбачених типовим Положенням про атестацію.

         Структура методичної роботи в районі укладена, виходячи з аналізу освітньо-кваліфікаційного забезпечення та врахування потреб педпрацівників. Щорічно вона затверджується наказом відділу освіти, в цьому ж наказі – склад ради РІМЦ та його актив, керівники методичних структур. Крім традиційних районних методоб'єднань з базових дисциплін, працюють такі підрозділи:

-           творча група вчителів перших,других, третіх, четвертих класів -4

-           школа педагогічної майстерності – 1,

-           школи професійної адаптації молодого вчителя – 1,

-           семінари керівників навчальних закладів – 4,

-           цільові семінари для різних категорій працівників – 4,

-           семінари-практикуми – 3.

З метою оновлення змісту і технології навчання з урахуванням сучасних вимог, підвищення рівня професійної підготовки  педкадрів,забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти створені 5 локальних освітніх округів:

Топорівський 

Красненський

Буський  округ № 1

Задвір’янський

Олеський

         Завідувач РІМЦ Г. Максим є керівником семінару заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, семінару новопризначених керівників шкіл, секретарів педагогічних рад шкіл. Робота методичних структур спланована з урахуванням рекомендацій ЛОІППО та за власними схемами. 

         Методист Г.Нетреба – керівник семінару секретарів атестаційних комісій ІІ рівня.

         Методист З.Гулка – керівник семінару завідувачів ДНЗ; методист Л.Гарбіч – керівник семінару завідувачів ЗОШ І ступеня.

При РІМЦ працює бібліотека. Бібліотечний фонд методичного кабінету становить 1830 примірників, з них 110 книг з педагогіки, 63 – з психології, 45 – правових знань, 25 – з управлінської діяльності, інших підручників та навчальних посібників – 1570.

Крім цього, всі вчителі забезпечені відповідними методичними матеріалами з питань планування навчальних дисциплін та проведення тематичних атестацій. Працівники РІМЦ надають методичну допомогу педпрацівникам з питань планування, підготовки та проведення уроків, здійснюють методичне забезпечення діяльності педпрацівників – видаються методичні посібники, збірники, методичні та інструктивні листи, а саме: «Аналіз результатів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад ЗНЗ району» (Г. Максим), «Дошкільна освіта» (на прикладі ДНЗ «Сонечко» с. Заводське) (З. Гулка), краєзнавчий посібник  «Нарис - опис населених пунктів Буського району» (О. Дубас), «Методичні рекомендації щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх» (Б. Сорочинська).

Напрямки, згідно з якими здійснюється методична робота, охоплює педагогів всіх фахів, управлінські кадри та голів методичних об'єднань.

Робота практичних семінарів була присвячена проблемним питанням планування навчально-виховного процесу у 4,7 класах за новими програмами та підручниками, що сприяло перебудові педагогічного процесу відповідно до вимог.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників району з питань використання у професійній діяльності сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Підвищують свій професійний рівень на курсах при ЛОІППО педагоги 2011-2013 років атестації.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяла проведена атестація вчителів.

Основою фахового зростання педагогів залишається внутрішкільна методична робота. У більшості шкіл заступники директорів шкіл  принципово і раціонально підходять як до вибору і планування методичних  структур, так і до призначення їх керівників. У навчальних закладах відповідно до плану і потреб визначено науково-методичну проблему, постійно йде пошук нових форм методичної роботи, здійснюється інформаційно-методичне забезпечення.

У районі добре склалася і така форма роботи, як організація і проведення представницьких педагогічних заходів – педчитань та науково-практичних конференцій. Вони відбуваються щорічно і пов'язані як з відзначенням пам’ятних дат, подій, так і з науково-методичними проблемами району.

На виконання наказу відділу освіти № 01.06-245  від 22.09.2015 р. методична робота у загальноосвітніх навчальних закладах була спрямована на вирішення завдань, пов’язаних з проблемою перебудови системи підвищення кваліфікації кадрів. Вона планувалася і здійснювалася через різні форми, виходячи із аналізу освітньо-кваліфікаційного забезпечення викладання базових дисциплін та потреб шкіл. Основною формою методичної роботи залишалися шкільні МО, робота в освітніх округах, семінари, школи молодого педагога.

         Зокрема в районі діяло:

 - 8 районних методичних об’єднань учителів,

 - 16 методичних об’єднань керівників ЛОО,

 - 1 школа педагогічної майстерності,

 - 3 школи професійної адаптації молодих педагогів,

 - 4 постійно-діючі семінари керівників ЗНЗ,

- 4 цільові семінари,

- 3 семінари-практикуми

Вивчення річних планів роботи шкіл, що атестувались, планів МО локальних освітніх округів, рішень педагогічних рад, наказів свідчить про те, що заступники директорів шкіл приділяють методичній роботі велику увагу, а саме питанню організації навчально – виховного процесу; забезпеченню державних стандартів освіти; втілення ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадження в практику роботи індивідуальних  технологій навчання та виховання; формування навичок здорового способу життя учнівської молоді. В кожній школі виданий наказ про організацію і проведення методичної роботи, структуру та форми культурного та професійного росту педагогів.

Проведено районні семінари – практикуми заступників директорів з навчально-виховної роботи «Роль особистості педагогічного працівника в розвитку творчих здібностей учня » на базі  НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ  ст., «Діяльність колективу щодо формування мотивації учнів до навчання та створення умов для їх соціалізації» на базі Сторонибабської ЗОШ І-ІІІ ст., семінари – практикуми для молодих, вчителів історії на базі Буської ЗОШ І - ІІІ ст.№1 «Формування ціннісних орієнтацій на уроках історії», вчителів математики «Шляхи підвищення ефективності уроку математики», «Сучасний урок математики» на базі Буської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, НВК «Задвір’янська ЗОШ І-ІІІ ст.»; вчителів інформатики на базі Красненської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (вч.Скаковська Л.Б.), НВК «Буська ЗОШ Іст. – гімназія ім.. Є. Петрушевича» (вч. Рапава Н. Г.), семінар вчителів біології на базі НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.» (вч.Солотва О.Я.) ,семінар вчителів географії на базі Буської ЗОШ І-ІІІ ст. №1(вч.Коляда Г.І.), семінар вчителів французької мови   на базі Ожидівської ЗОШ І – ІІІ ст., Побужанської ЗОШ І- ІІІ ст.», семінари вчителів англійської  мови   на базі Буської  ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Заводської ЗОШ І-ІІ ст. семінар педагогів – організаторів на базі Новомилятинської ЗОШ І-ІІІ ст. В більшості шкіл систематично проходять предметні тижні. Працював постійно - діючий семінар практичних психологів та соціальних педагогів. Існує тісна співпраця між РПМПК та психологічною службою району. Зокрема, стосовно соціально - психологічного супроводу неповносправних дітей в освітніх закладах району  та в питанні надання психологічної допомоги  учасникам військових подій в Києві та АТО.

 Підвищенню педагогічної майстерності  вчителів початкових класів сприяла методична робота у Буському  ЛОО №1: Буська ЗОШ І-ІІІ ст..№1, Новомилятинська ЗОШ І-ІІІ ст..( голова Ільченко І.П.), Красненському ЛОО: Красненська ЗОШ І-ІІІ ст.№1.( голова Мигаль Л.Б.), Топорівському ЛОО( голова Пона Євгенія Дмитрівна), та Буській ЗОШ І-ІІІст.№2., Буській гімназії.

Проводились майстер-класи для вчителів, які викладають предмет «Інформатики», інформаційно -методичні наради для завідувачів ЗОШ І ст.,  де обговорювались типові навчальні плани, навчальні програми для початкової школи та напрацювали  пропозиції щодо внесення необхідних змін для розвантаження учнів.( відповідно до листа департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 18.11.2014р. №08-08/3120).

 Школярі початкової ланки були активними учасниками районних предметних олімпіад серед учнів 4 класів та ІІ етапу ХV Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (22 листопада 2014р. )  Слід відмітити учасників конкурсу із малокомплектних шкіл( Безбродівської ЗОШ І ст.., Гутисько - Тур’янської ЗОШ І ст., Журатинської ЗОШ І ст.., Ріпнівської ЗОШ І ст.), які  показали високий та достатній рівні знань.

Плідно працювали в авторських творчих майстернях Углева Мирослава Василівна (НВК Задвір’янська ЗОШ І-ІІІ ст.), Чеховська Галина Павлівна( Буська гімназія), Ільченко Ірина Павлівна (Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1), Петрик Оксана Іванівна (Буська гімназія)

Педагоги району взяли активну участь в обговорені та відборі оригінал-макетів підручників. Двоє учителів початкових класів стали експертами для здійснення експертизи електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класів ЗНЗ, які подавалися на конкурсний відбір:Ільченко Ірина Павлівна (Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) – «Музичне мистецтво», Петрик Оксана Іванівна ( Буська гімназія) – «Я у світі».

У цьому навчальному році педагоги Буської гімназії брали участь в апробації підручників для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів: Петрик Оксана Іванівна  «Я у світі. 3 клас» Тагліна О. В., Іванова Г. Ж., Чеховська Галина Павлівна «Математика (у 2 частинах)» підручник для 1 класу Скворцова С.О, Онопрієнко О.В.

Проведено моніторинг якості виховного простору ЗНЗ Буського району і заслухано на нараді керівників ЗНЗ 30.04. 2015р,видано наказ по відділу освіти .

Районне методичне об’єднання педпрацівників дошкільної освіти (ДНЗ і НВК «ЗОШ-ДНЗ»)у2014-2015н.р. працювало над проблемою «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості»

У цьому напрямі було проведено семінар-практикум на базі ДНЗ «Берізка»м. Буська та відвідали  відкриті інтегровані заняття «Моє рідне місто -Буськ» «Маленьким українцям про державні символи», майстер- клас на базі ДНЗ «Калинонька» з теми «Використання Інноваційних технологій на заняттях з формування початкових математичних уявлень». На базі ДНЗ «Сонечко»  с. Утішків відбувся показовий День цивільного захисту з практичною частиною та інтергованим заняттям.

Узагальнено матеріали з досвіду роботи ДНЗ «Сонечко»с. Заводське щодо формування позитивних морально - етичних якостей у контексті спадщини педагога – реалізатора В.Сухомлинського.

На районному рівні вивчалось питання «Про народознавчу діяльність ДНЗ:патріотичне виховання дошкільнят» (наказ від18.02.15р.№01.06.-46)

Відповідно до річного плану роботи РІМЦ на 2014-2015 н.р. 15.01.2015р.  було проведено науково - практичну  конференцію «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку та культурних надбань українського народу», а 26. 03. 2015 - педагогічні читання  «Проблеми сучасного підручника» за участю педагогів району, заступників директорів з навчально - виховної роботи, бібліотекарів.

9 педагогів району були учасниками І етапу професійного конкурсу «Учитель року - 2015» в номінаціях: українська мова та література (5 чол.), Правознавство (3 чол.), хімії (1 чол.), У ІІ етапі взяли участь  педагоги із Топорівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Зеліско І.П.), Заводської ЗОШ І- ІІІ ст. (Возняк Н.В.) «Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Пилипчук Г. В.)

Непогані  результати показали  учні нашого району в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможцями стали 10 учасників.

 2 переможці – НВК «Буська ЗОШ І ст.. –гімназія ім. Є. Петрушевича», по 1 переможцю з Сторонибабської  ЗОШ І-ІІІ ст., Побужанська ЗОШ І-ІІІ ст..,  НВК «Задвір’яська ЗОШ І-ІІІ ст.»,Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст.,  НВК Куткірська ЗОШ І-ІІ ст... Учень  9 класу НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст.. Крушельницький А.Р. став переможцем з 3 предметів.

  Вісім  учнів нашого району стали переможцями обласного конкурсу «Цікава астрономія»: 6 учнів Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст.(вч.Солтис О.Є., Гудима Л.М.)  по 1 учневі з Балучинської ЗОШ І- ІІ ст.. та НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Добре працювали над підвищенням фахового рівня в методичних об’єднаннях освітніх округів учителі української мови та літератури 

Засідання окружних методоб’єднань з обговоренням  відкритих уроків, інноваційних форм і методів роботи з учнями відбулися в НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІст.» (вч.Кравчук М.О.), НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІст.» (вч. Бжезіцька О. В.), Кутівській ЗОШ І-ІІст.(вч. Цюга Х.П.), НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІст. (вч. Беднаровська Н.І.), НВК «Задвір’янська ЗОШ І-ІІІст.» ( вч. Корінь Г.П.), НВК «Полтвівська ЗОШ І-ІІст.» (вч. Вовчак О.Б.).

Молоді спеціалісти мали змогу прослухати творчі звіти досвідчених учителів, які атестувалися ( Дикої М.В., Кравчук М.О., Король М.А., Кучми Н.І.), а також бути свідками  творчих напрацювань із художнього декламування та інсценізації творів Тараса Шевченка ( Ковальчук Д.П., Буська ЗОШ І-ІІІст. №2) та Ліни Костенко (Кравчук М.О., НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.»).

Учителі початкових класів, математики, історії, світової літератури та української мови і літератури протягом року на засіданнях окружних методоб’єднань обговорювали нову програму для учнів 4, 7 класів та взяли участь в репозитарії підручників, чітко обгрунтувавши на засіданнях методоб’єднань переваги вибраних ними та недоліки інших навчальних посібників.

Добре  працювало методичне об’єднання вчителів християнської етики, до складу якого входять 31 вчитель та 3 священики.

Дуже цікавим відбулося засідання районного методоб’єднання на  базі НВК «Буська ЗОШ І ст.-гімназія ім. Є.Петрушевича при ЛНУ ім. І.Франка» на тему «Роль молитви в житті християнина». де о. Юрій Толочний, настоятель храму святого Володимира смт. Красне,  і о. Володимир Залуцький, декан Буського деканату УГКЦ, вчитель християнської етики НВК «Полоницька ЗОШ І-ІІ ст.». акцентували увагу учасників  на важливості молитовної практики людини.

Свій творчий доробок «Молитва в іконах» - 33 малярських роботи з ликом Ісуса Христа, представила мисткиня Роксоляна Миронівна Прийма-Таміола, член Спілки Художників України та Польщі. 

Учні НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. о. В.Кальби» запропонували увазі вчителів літературно-музичну композицію «Ісус Євхаристійний» (вч.Ксьондзик О.Я.) та  виступив хор духовної пісні Буського БДЮТ (кер. Зеліско О.Г.).

Учителі  християнської етики взяли участь у підготовці обласної науково-практичної конференції «Вклад Андрея Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу», присвяченій 150-річчю від дня народження громадського та релігійного діяча. (Олеська ЗОШ І-ІІІст., Кізлівська ЗОШ І-ІІ ст., НВК «Куткірська ЗОШ І-ІІст.», НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІст.», Новомилятинська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Під час навчального року проводилася молитовна естафета «За мир в Україні",   під гаслом  -  "Під Твій покров, Діво свята, прийми дітей своїх, о Всеблага!"

Під час перебування ікони у навчальних закладах  відбувалися молитви шкільної спільноти (учнів, вчителів, працівників та батьків) та місцевих священнослужителів за нашу Батьківщину, мирне і щасливе життя нашого народу.

 Досвідчені педагоги світової літератури Біжко Є.П. (НВК «Куткірська ЗОШ І-ІІст.») та Рачкевич Н.Б.(Красненська ЗОШ І-ІІІст.), Івашків О.С. (Новомилятинська ЗОШ І-ІІІст.), Завалій Н.С. ( НВК «Полтвівська ЗОШ І-ІІст.») охоче  ділилися  з  молодими  вчителями досвідом викладання і організацією позакласної роботи  з предмета.

Учителі Лебідь О.Р.(Красненська ЗОШ І-ІІІст. №1) та Приступа М.Т. (Кізлівська ЗОШ І-ІІст.) виступали на обласній науково-практичній конференції з проблеми «Компаративний підхід до вивчення літератури в сучасній школі», яку проводила кафедра гуманітарної освіти  Львівського ОІППО.

Учителі словесники були присутні на презентації збірки поезій  «Щастя із присмаком неба» Валентини Лотоцької, заступника директора Красненської ЗОШ І-ІІІст. №1, вчителя світової літератури. Поетеса подарувала  збірку в кожну шкільну бібліотеку, адже її  вірші можна використати на уроках  літератури  рідного краю. 

Якість військово-патріотичного виховання  значною  мірою залежить від розуміння виховниками  його цілей, системності виховної  роботи, солідарності усіх груп  учасників навчально-виховного процесу ,та злагодженості їхніх дій. Досягненню вказаного у навчальних закладах району сприяє співпраця з військовою  частиною  Національної  гвардії  м.Золочева.

Для учнів району, які показали високі результати з прикладної фізичної  підготовки та успішно засвоїли програму предмету «Захист Вітчизни» організовано екскурсію в Академію  Сухопутних військ м. Львова.

З метою  удосконалення змісту, форм та засобів  патріотичного виховання учнівської молоді, сприяння  організації роботи з патріотичного виховання в цьому році проведено дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), яка включає в себе ряд змагань , а саме: знання історії України. надання першої  долікарської  допомоги, стройова  та  фізична підготовка і т.д..

Переможцями  у грі визнано  команди:

Буської  ЗОШ І-ІІІст. №2           -І місце

НВК «Буська ЗОШ Іст. - гімназія ім..Є.Петрушевича при ЛНУ ІМ.І.Франка» -  ІІ місце

Ожидівська  ЗОШ І-ІІІ ст.. – ІІІ  місце

Учні НВК «Соколівська  ЗОШ І-ІІІ ст..ім.В.Кальби» вибороли ІІ  місце в  обласній  патріотичній грі «Легенди  УПА».

В обласних  змаганнях ЮІР приймала  участь збірна команда шкіл м.Буська

З метою  перевірки  здатності учнів  грамотно і чітко  діяти у  надзвичайних  ситуаціях. вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок дій  в умовах  екстремальних ситуацій проведено семінар заступників з навально-виховної  роботи ЗОШ І-ІІІ ст..на базі НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст..»

Сприяє активізації фізкультурно - масової роботи в усії ланках фізичного виховання і робота Буської ДЮСШ, яка охоплює 467 учнів із 19 шкіл району.

Важливе місце в діяльності ДЮСШ є медична та оздоровча робота. Обов’язковим є проведення медичного огляду учнів, їх оздоровлення у спортивних таборах, систематичне обстеження санітарного стану спортивної бази. 

Гордиться Буська  ДЮСШ своїми вихованцями, а саме: Киц Володимирем, Кутах Юлією, Сковрінок Галиною, Племянник Іриною, які входять в склад збірної України. У збірній Львівщини - 23 вихованці ДЮСШ.

У 2014-2015н.р. вихованці стали переможцями у Спортивних іграх школярів Львівщини з л/атлетики та футболу серед дівчат, бронзові призери у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч».

Вихованці здобули І місце у чемпіонатах з л/атлетики та л/атлетичного кросу серед команд спортивних шкіл Львівщини.

У  районі робиться ставка на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу. З кожним роком збільшується кількість учасників інтелектуальних конкурсів, що виявляють індивідуальні особливості дитини, дозволяють визначити рівень їх знань і умінь. У 2014-2015 н. р.  збільшилась кількість учасників інтерактивних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Бобер», «Лелеченя».

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної  компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,забезпечення ефективності навчально- виховного процесу сприяє атестація педагогічного працівника.

  У 2015 році проатестовано 155 педпрацівників ЗНЗ – 128, ДНЗ – 19, ПНЗ – 8, з них:

4педагогам  підтверджено звання «учитель-методист»,

11  – присвоєно «старший вчитель»,

23 - підтверджено звання«старший вчитель»,

13 педагогам встановлено і 55 педагогам підтверджено вищу кваліфікаційну категорію,

18 педагогам встановлено  і 15 підтверджено І категорію

26 –присвоєно ІІ категорію. На відповідність займаній посаді  проатестовано

9 заступників  з навчально-виховної роботи, 2 керівники ПНЗ, 5 керівників ДНЗ

Однак в організації і проведенні методичної роботи є ряд питань, над якими треба ще працювати, а саме:

-         Не в кожному педагогічному колективі проводиться аналіз методичної роботи за рік, не зажди приймаються відповідні управлінські рішення.

-         У планах МО не передбачається позакласна робота з предмета.

-         У більшості шкіл недостатньо вивчається система роботи, епізодично відвідуються уроки, характеристики не відображають конкретних заслуг вчителя, професійної компетентності та результативності навчання. Учні педагогів з педагогічними званнями  ( Буської ЗОШ І-ІІІст. №2, Красненської  ЗОШ І-ІІІ ст. №1) не здобувають призових місць на олімпіадах та конкурсах, а кількість учителів з вищою кваліфікаційною категорією та педзваннями  зростає.

Низькою залишається оцінка наших педагогів – учасників ІІ етапу конкурсу «Учитель року»

-           Недостатньо  проводиться робота з обдарованою молоддю, про що свідчать підсумки результатів  ЗНО з української мови 2015р.

-           Вчителі з педагогічними званнями мало працюють над розробками інформаційно-методичних матеріалів.

-           Потребує поліпшення організація методичної роботи у школах І-ІІ ст. з малою наповнюваністю учнів, де відсутні заступники з навчально-виховної роботи.

         Основними в діяльності районного інформаційно – методичного центру на 2015-2016 н. р. вважати такі напрями:

1)    впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, нових ефективних технологій;

2)    створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення науково-методичного та професійного рівнів педагогічних кадрів;

3)    подолання стереотипів викладання навчальних предметів;

4)    управління якістю освіти в умовах інноваційних перетворень;

5)    здійснення контролю та моніторингових до­сліджень з проблем якості навчально-виховного процесу, організації науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності в навчальних закладах району та інших акту­альних питань освітньої галузі;

6)    підвищення рівня управлінської компетент­ності керівних кадрів;

7)    сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації при Львівському обласному інституті післядиплом­ної педагогічної освіти;

8)    забезпечення розвитку системи підтримки творчих педагогів;

9)    вивчення, узагальнення і пропагування кращих досвідів педагогів із патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

10)                    висвітлення заходів з патріотичного виховання учнівської молоді в друкованих засобах масової інформації району та веб – сайтах відділу освіти та загальноосвітніх навчальних закладів;

11)                    Створення умов для  збереження та зміцнення здоров’я дітей. Формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого  простору.

12)                    організація науково-дослідної та експеримен­тальної роботи з упроваджен­ня нових освітніх і педагогічних технологій, інтерактивних методик, нових програм, на­вчально-методичних посібників та підручни­ків;

13)                    психолого-соціальний супровід навчально-виховного процесу та методичної роботи загалом, сприяння розвитку психолого-соціальної служби навчальних закладів району; упрова­дження інклюзивної освіти;

14)                    покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази районного методичного кабінету;

15)                    розширення міжнародних зв’язків.

Головні  напрями і актуальні складові методичної роботи згідно Положення про районний інформаційно – методичний центр відділу освіти  відображені в структурі плану, в основу якого покладено структурно-функціональний підхід, що дає можливість вирішувати ряд важливих питань: планувати, виявляти проблеми, своєчасно їх усувати, здійснювати контроль та корекцію, аналізувати поточні та кінцеві результати, підводити підсумки, готувати звітні матеріали, вносити пропозиції тощо.

1. Топорівський освітній округ

НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст.» - опорна школа

Заводська ЗОШ І-ІІІ ст.

НВК «Тур’янська ЗОШ І-ІІІ ст.»

НВК «Переволочненська ЗОШ І-ІІ ст.»

НВК «Чанизька ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

Гутисько-Тур'янська ЗОШ І ст.

Гутянська ЗОШ І ст.

Стовпинська ЗОШ І ст.

Дошкільна установа с. Заводське «Сонечко»

2. Красненський освітній округ

Красненська ЗОШ І-Ш ст. № 1 - опорна школа.

НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Балучинська ЗОШ І-ІІ ст.

НВК «Куткірська ЗОШ І-ІІ ст.»

НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІ ст.»

Безбродівська ЗОШ І ст.

Острівчицька ЗОШ І ст.

Дошкільна установа смт. Красне «Малюк»

Дошкільна установа с. Андріївка «Барвінок»

3.Буський освітній округ № 1

Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - опорна школа

Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Сторонибабська ЗОШ І-ІІІ ст.

Новомилятинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кізлівська ЗОШ І-ІІст.

Утішківська ЗОШ І-ІІ ст.

Ріпнівська ЗОШ І ст.

Дошкільна установа № 2 м. Буська «Лелеченя»

Дошкільна установа смт. Красне «Калинонька»

Дошкільна установа « Курочка ряба» с. Сторонибаби

Буський БДЮТ

4. Олеський освітній округ

Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. - опорна школа.

Ожидівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кутівська ЗОШ І-ІІ ст.

НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. Кальби»

Йосипівська ЗОШ І ст.

Дошкільна установа смт. Олесько «Джерельце»

Дитяча музична школа смт. Олесько

Олеське СПТУ № 79

Олеський БДЮТ

5. Задвір’янський освітній округ

НВК «Задвір’янська ЗОШ І-ІІІ ст.» - опорна школа

НВК «Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. ім. М. Шашкевича»

НВК «Полтвівська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

НВК «Полоницька ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ»

Кудрявецька ЗОШ І ст.

6. Побужанський освітній округ

Побужанська ЗОШ І-ІІІ ст. - опорна школа

НВК «Соколянська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

НВК «Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

Волицька ЗОШ І ст.

Грабівська ЗОШ І ст.

Дошкільна установа с. Побужани «Рукавичка»

7.  Буський освітній округ № 2

Буська ЗОШ І-Ш ст. № 2 - опорна школа.

НВК «Боложинівська ЗОШ І-ІІ ст. -ДНЗ»

Гумниська ЗОШ І-ІІ ст.,

НВК «Ракобовтівська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

Дошкільна установа № 1 м. Буська «Берізка»

Буська ДЮСШ

 

 


Новини


2 лип. 2018
Патріотичний диліжанс
День Конституції України – державне свято, яке святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році. У переддень свята учні НВК «Ракобовтівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» зібрались у бібліотеці, де був проведений патріотичний диліжанс "Конституція України із глибини віків до сьогодення".

22 черв. 2018
За якою програмою працюватимуть з дошкільниками
20 червня 2018 року згідно з планом районного інформаційно-методичного кабінету відбулася інструктивно-методична нарада із завідувачами закладів дошкільної освіти Буського району.

14 черв. 2018
У таборі «Струмок»
З 29 травня по 13 червня 2018 року в оздоровчому таборі «Струмок» при НВК «Буська ЗОШ І ст. – гімназія-інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І.Франка» відпочивали 20 учнів початкової школи.

Всі новини